Türkiye

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı A.TR Dolaşım Belgesi İle Gelmeyen Eşyadan EMY Tahsil Edilmemesi Hk. PDF Yazdır e-Posta
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı A.TR Dolaşım Belgesi İle Gelmeyen Eşyadan EMY Tahsil Edilmemesi Hk.

Duyuru Özeti:

2018/11799 Karar kapsamında bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesi amacıyla Ek Mali Yükümlülük uygulanmaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından daha önce düzenlenen muhtelif yazılarda “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da; ithalat işlemlerine yönelik olarak sadece gümrük vergisi ile katma değer vergisi muafiyetinin düzenlendiği, “ek mali yükümlülüklere” ilişkin bir muafiyete yer verilmediği, hususları vurgulanmıştı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin 65752915 sayılı yeni yazısında;

  • 2018/11799 Karar ile,  belirli ülkeler menşeli eşyanın AB üzerinden  A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesinin amaçlandığı,
  • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında AB ve Türkiye’nin uyguladığı tarifeler arasındaki farkın Türkiye aleyhine ticaret sapması yaratmasını engellemek amacıyla fark vergiler kadar ek mali yükümlülüğün tahsil edilmekte olduğu,
  • Dolayısı ile, AB ülkeleri üzerinden ülkemize gelen bir eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ekinde A.TR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmediği durumlarda, beyanname konusu eşya 2018/11799 sayılı Karar eki listede yer alsa dahi ek mali yükümlülük doğmadığını,
  • AB ülkelerinden ithal edilen her eşya için A.TR Dolaşım Belgesi eklenmesi zorunlu olmayıp, söz konusu belgenin ibraz edilmesi hususunun yükümlünün takdirinde olduğu,
  • Bu çerçevede, Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmeksizin gelen eşya için 2018/11799 sayılı Karar gereğince ek mali yükümlülük doğmadığından, bahse konu eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ek mali yükümlülük tahsil edilmemesi gerektiği,
İfade edilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.