Türkiye

Mısır Üretici Kayıt Sistemi PDF Yazdır e-Posta
İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

Duyuru Özeti:

2016 yılından bu yana Mısır!a ihraç edilen bazı ürünler için Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın muhtelif kararları kapsamında Üretici kayıt sistemi uygulanmaktadır.

Kahire Ticaret Müşavirliğince 21.06.2021 tarihli yeni bir karar yayımlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu Karar ile;

  • Daha önceki Kararlar eki 25 satırlık listeye 4 yeni satır eklenerek ürün yelpazesinin genişletilmesine dönük Karar) Kararlar eki listelerde yer alan ürünlerin sökülmüş (demonte) haldeki parçalarının ithalatının yasaklandığı,
  • Bu tür ürünleri üreten fabrikalar ile Mısır İhracat ve İthalat Kontrol Genel İdaresine (GOEIC) kayıtlı markaların onaylı servis ve bakım merkezlerinin üretim süreçlerinin getirdiği zorunlu hallerin istisna tutulduğu belirtilmektedir.
  • Kararda yürürlük tarihi olarak yayımlandığı günün ertesi günü belirtilmiş olmakla birlikte Kahire Ticaret Müşavirliğine şifahen ulaşan bilgiye göre, söz konusu Kararın henüz yürürlüğe girmemiş olduğu, yaklaşık 6 ay sonra yürürlüğe girmesi ile ilgili çalışmalar yapıldığı,

Bildirilmektedir.

Konuya ilişkin duyuru ve ilgili kararın Arapça/İngilizce versiyonlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.


*Mısır'a İhracatta Üretici Kayıt Sistemi Kapsamındaki Ürünler

*Kaynak: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri