Türkiye

İthalat/İhracat İzinleri ile İlgili Bilgi ve Belgeler PDF Yazdır e-Posta
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İthalat/İhracat İzinleri ile İlgili Bilgi ve Belgeler

İTHALAT

Atık İthalatı

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2020/3)

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi Müracaatında İstenen Belgeler

Atık İthalatçısı Kayıt Belgesine Sahip Firmalar için 3 aylık raporlama formatına ulaşmak için tıklayınız.

 

Katı Yakıt İthalatı

İlgili Mevzuat

-Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/7)

Katı Yakıt İthalat İşlemleri

- Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi Başvurularında İstenilen Belgeler

- Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi Taahhütnamesi

- Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Belgesi Taahhütnamesi

 

Metal Hurda İthalatı

İlgili Mevzuat

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/23)

 

Metal Hurda İthalat İşlemleri

Önemli Duyuru

Açıklama ve İstenilen Belgeler

Çevre Katkı Payı İzleme Tablosu

Fatura Bilgi Formu

Metal Hurda İthalatçı Belgesi Alan Firmalar

Pil ve Akümülatörlerin İthalatı

İlgili Mevzuat

-Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/15)

Pil ve Akümülatörlerin İthalat İşlemleri
Pil-Akü Çevre Uyum Belgesi (Ön İzin) İçin Yapılacak Müracaatta İstenilen Belgeler

TRANSİT GEÇİŞ

Kullanılmış Lastik Transit Geçiş İzinleri için İstenilen Belgeler
Fatura Bilgi Formu

İHRACAT

Tehlikeli Atık İhracatı

İlgili Mevzuat

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Basel Sözleşmesi

Tehlikeli Atık İhracat İşlemleri

Atıkların Sınır Ötesi Taşınımı Rehber Dokümanı

İstenilen Belgeler

- Bildirim formu (Notification document)

- Taşıma Formu (Movement document)

Taahhütname Örneği
Fatura Bilgi Formu

Kapatma İşlemleri(Tehlikeli Atık İhracatı İzleme Formu)

Tehlikesiz Atık İhracatı

İlgili Mevzuat

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Tehlikesiz Atık İhracat İşlemleri

Avrupa Birliği ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein'a yapılacak ihracatlarda Bakanlığımızca herhangi bir izin ve belge düzenlenmemektedir. İhracat işlemi başlamadan Bakanlığa bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu ülkeler haricindeki ülkelere ihracatında ise ilgili ülkenin yetkili otoritesinden izin alınarak Bakanlığa başvuru yapılır ve Bakanlıktan onay alınır.

İstenilen Belgeler