Türkiye

Ceviz, Badem, kaju, çerezlik ve yağlık ayçiçeği tohumu vs. - Tasarruflu yazı PDF Yazdır e-Posta

TASARRUFLU YAZI (08.05.2020/54274186)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :85593407-165.99

Konu :Kayda Alma Uygulaması

08.05.2020 / 54274186

DAĞITIM YERLERİNE

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 6.4.2020 tarihli, 53723483 sayılı yazıda, yer fıstığı, ceviz, badem, kaju, çerezlik ve yağlık ayçiçeği tohumu, ayçiçeği yağı, ayçiçeği tohumu unu, aspir tohumu, keten tohumu, rep ve kolza tohumu, çay, biberler, sarımsak ile muz ithalatında “Kayıt Belgesi” düzenlenmesine ilişkin Tebliğin 24/3/2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandığı, bahse konu Tebliğin 8 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerin (No: 2005/5), (No: 2005/8), (No:2006/1), (No: 2009/8), (No: 2013/2) ve (No:2017/4) yürürlükten kaldırılacağı belirtilmekte;

Anılan Tebliğ'in 3 üncü maddesi çerçevesinde Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde kayıt belgesinin veya elektronik ortamdaki kaydının ithalatçı tarafından gümrük idaresine sunulması gerektiği, bu kapsamda düzenlenecek kayıt belgelerinin geçerlilik süresinin 45 gün olduğu ve bir kayıt belgesinin birden fazla beyanname için kullanılamayacağı bildirilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve bağlantı gümrük müdürlüklerinin bilgilendirilmesini rica ederim.

Yakup SEFER

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri