Türkiye

İhracı ön izne bağlı ürünler - Tasarruflu yazı PDF Yazdır e-Posta

TASARRUFLU YAZI (06.05.2020/54208887)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :52707093-140.04

Konu :İhracı Ön İzne Bağlı Mallar İle

İhracı Kayda Bağlı Mallar Hk

06.05.2020 / 54208887

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere;

- 29/03/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/6)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen; “Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörlerinin” ihracatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmış,

- 18/03/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)” düzenlemesi çerçevesinde ise, "Dezenfektan, Kolonya, Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol" ürünlerinin ihracatı kayıt altına alınarak, kayıt verilebilmesi için Bakanlığımız onayının alınması zorunlu kılınmıştı.

Bu defa, “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8)” ve “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9)" 02 Mayıs 2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, anılan Tebliğler ile

- "Dezenfektan, Kolonya, Hidrojen Peroksit ve Etil Alkol" ürünlerinin ihracatı için kayıt ve Bakanlığımızdan izin alınması,

- “Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri”nin ihracatı için ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön izninin alınması uygulamalarına son verilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hakan ATAY

Bakan a.

Daire Başkanı

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri