Türkiye

Tek Pencere Sistemi kullanıcı şifresi alma PDF Yazdır e-Posta

TPS  giriş için kullanıcı adı ve şifresi gerekmektedir. Aşağıdaki bildirilen evrakları ve dilekçeyi Bağlı bulunduğunuz

ilin Gümrük Ticaret Müdürlüklerine teslim ederek firmanız adına oluşturulan kullanıcı adı ve şifreyi tarafımıza

iletmenizi rica edebilirsiniz.

Önemlidir.. Gümrük ve Ticaret Müdürlüklerine yapılacak olan şifre başvurusu, firmanın İmza Sirkülerindeki

yetkili kişi tarafından yapılacaktır.

 

FİRMANIN İMZA SİRKÜLERİNDE YER ALAN YETKİLİ TARAFINDAN YAPILACAK

 

 

ŞİFRE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Müracaat Dilekçesi : Aşağıdaki dilekçe örneğinden firmanızın antetli kağıdına 2 nüsha yazınız.

İmza yetkiliniz/yetkililerinize, ad ve soyadlarını kendi el yazıları ile yazdırarak kaşeletip imzalattırınız.

1- İmza Sirküleri :Noter tasdikli asıl veya suret olmalıdır.

2- Ticaret Sicil Gazetesi : Aslı veya oda tasdikli veya Noter tasdikli sureti olmalıdır.

3- Vergi mükellefiyet yazısı : Vergi Dairesinden ıslak imza ve kaşeli

4- Faaliyet Belgesi : Noter tasdikli asıl veya suret olmalıdır.

5- Ticaret Sicil Tasdiknamesi : Noter tasdikli asıl veya suret olmalıdır.

6- Sabıka Kaydı                                          

7- İkametgâh

8- Nüfus Sureti

NOT:

İl Müdürlükleri tarafından yukarıdaki evraklara ek olarak firmanızdan ilave
 evrak isteyebilmektedir.
 Bu nedenle başvurudan önce İl müdürlüğündeki yetkililer ile iletişime geçerek bilgi almanızda
 fayda vardır.

DİKKAT:

ü Hazırlanan tüm imzalanacak evraklar firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler
tarafından imzalanmalıdır.

ü Firma kaşenizdeki şirket unvanınız ile evraklardaki unvanınız aynı olmak zorundadır.

Saygılarımızla,

İthal İzinleri Departmanı

AŞAĞIDAKİ MÜRACAAT DİLEKÇESİ ÖRNEĞİNDEN FİRMA ANTETLİ KAĞIDINIZA 2 NÜSHA YAZINIZ.

İmza yetkiliniz/yetkililerinize, ad ve soyadlarını kendi el yazıları ile yazdırarak kaşeletipimzalattırınız.

(Dilekçe ekindeki “EKLER” metnini ve ekleri SİLMEYİNİZ)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

GÜMRÜK VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

……………. (İli yazınız)

Konu: Tek pencere Portal Sistemi için Kullanıcı Adı ve Şifre Talebi

Firmamız .................Bakanlığı’ndan  ...................... Belgesi almayı planlamaktadır. Bu sebeple tek pencere portal sistemine girişinin yapılabilmesi için gerekli olan firmamız adına verilen kullanıcı adı ve şifreyi almak istiyoruz.

Bu işlem için gerekli evraklarımız dosyamız içinde eklidir.

Firmamız adına oluşturulacak kullanıcı adı ve şifre için gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,

Ad Soyad Kaşe + İmza

EKLER  :

1. İmza Sirküleri

2. Ticaret Sicil Gazetesi

3. Faaliyet Belgesi

4. Ticaret Sicil Tasdiknamesi

5. Vergi Mükellefiyet yazısı

6. Sabıka Kaydı

7. İkametgah

8. Nüfus sureti

 

 

NOT: TEK PENCERE SİSTEMİNE E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİLİ KİŞİ TC.KİMLİK NUMARASI İLE

T.C. TİCARET BAKANLIĞI/TEK PENCERE UYGULAMARISEÇİLEREK GİRİŞ YAPILABİLMEKTEDİR.