Türkiye

Kontrol Belgesi Nedir ? PDF Yazdır e-Posta

gümrük işlemlerinde kontrol belgesi nedir.?

Kontrol belgesi; ithalata konu malın cinsine göre tabi olduğu bakanlıklardan, ithalatı gerçekleştirebilmek için alınması gereken ve yalnızca tüzel kişiler tarafından alınabilecek (şahıs, limited veya anonim olabilir) bir izin belgesidir. Kontrol belgesi ilgili ürünün tanımına göre; Tarım, Sağlık ve Çevre Bakanlıkları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden temin edilir. Belgenin alınabilmesi için ithalatı yapılacak ürün için ilgili bakanlığın dış ticaret işlemini gerçekleştiren taraflardan (ihracatçı ve ithalatçı) istediği belgelerin ibraz edilmesiyle başvuru yapılır. Herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için, ürünün ihracatçı tarafından çıkışı ve ithal edileceği gümrüklü sahaya girişi gerçekleşmeden kontrol belgesinin başvurusu yapılmalıdır. Başvurunun sonuçlanması 1 gün ile 1 yıl arasında değişirken, belgenin geçerlilik süresi ilgili bakanlıkça 4, 6 veya 12 ay olarak belirlenir ve bu sürenin sonunda ithalata devam edilecekse belge daha fazla kullanılamayacağı için yeni kontrol belgesine başvurulur.

Kontrol belgesi aslı; ürünün gümrüklü sahaya girişi gerçekleştikten sonra, varsa diğer gerekli belgelerle beraber, gümrük müdürlüğüne ibraz edilerek ürünün ithalatı gerçekleştirilir.

Gıda, kimyasallar, kozmetik, sağlık ürünleri, hurda ve benzeri birçok ürün çeşidi için ilgili bakanlıklardan kontrol belgesi alınması gereklidir.

Örnek:

Canlı hayvan ithalatı yapmak isteyen bir ithalatçı Tarım Bakanlığı’ndan kontrol belgesi almak zorundadır. İthalatçı; kontrol belgesine başvurmadan önce yurt dışındaki tedarikçisini ve ithal etmek istediği hayvanları kesin olarak belirledikten sonra Tarım Bakanlığı’na proforma fatura ile başvurur. İhracatçıyı ve ithalata konu hayvanları yerinde incelemesi için bakanlıkça gönderilen heyetin uygun bulması halinde kontrol belgesi düzenlenir.